Logo TreeCompass Tree Compass Jos Schenk Boomverzorger Tree Technician Treeworker

Tree Compass home Tree Compass privaat Tree Compass openbare besturen Tree Compass fotos

Onderzoek en advies

Algemene onderzoeken
Tree Compass komt ter plaatse de situatie bekijken  en kan u dan een antwoord geven op vragen i.v.m. de veiligheid van uw bomen, snoeien, nieuw te planten bomen, bestrijden van ziekten en plagen, … Voor grote tuinen en parken kan een bomenbeheerplan opgemaakt worden.

Beschermen van bomen op bouwwerven
Uit onwetendheid worden bomen op bouwwerven vaak beschadigd. Het herstellen van de schade of, in het slechtste geval, het rooien van de vernielde bomen, gecombineerd met het heraanplanten, zijn soms veel duurder dan het nemen van gepaste maatregelen die de beschadiging van bomen tijdens de bouwwerken voorkomen. Tree Compass kan u helpen, om samen met u, in overleg met architect en aannemer, de nodige  maatregelen op te stellen. Voor grotere projecten kan een BEA (Bomen Effect Analyse) opgesteld worden.

Omdat het beschermen van de te behouden bomen alleen maar zin heeft als er bii het ontwerpen van het concept reeds voldoende rekening is gehouden met de grootte van het wortelgestel en de kroon van de bomen, is het wenselijk dat Tree Compass reeds tijdens de planningsfase van de bouwwerken geraadpleegd wordt.

 

Ontwerpen van boomvriendelijke tuinen
    
Bij het ontwerpen van een tuin neemt Tree Compass de reeds aanwezige bomen als uitgangspunt. In functie daarvan wordt de rest van de tuin ontworpen.
Indien de plaats beperkt is, kan Tree Compass voor sommige situaties technieken voorstellen die zorgen voor een evenwicht tussen een normaal tuingebruik en voldoende bewortelingsruimte voor de bomen.